Informační technologie

 

Největší díl mého času mi zabírá práce v informačních technologiích, mé dovednosti jsou převážně v oblasti softwaru. V rámci UTB ve Zlíně pomáhám s přípravou a výukou předmětů zaměřených na základy počítačové techniky pro bakalářský stupeň studia.

Orientuji se ve vývoji dynamických webových stránek, nyní sice daleko méně než dřív, ale menší zakázky občas na tvorbu webu mám jako spíš vedlejší pracovní příležitosti. Správcuji pár menších firemních prezentačních internetových stránek.

Co bych to byl za “výtvarníka“, kdybych alespoň trochu nerozuměl i počítačové grafice – specializuji se ale pouze na 2D grafiku. Koho by to zajímalo, tak konkrétně dělám v grafických programech Gimp a Inkscape. Tvořit loga, textury, vizitky, web design a grafická uživatelská rozhraní pro mě není problém.

Na doktorském studiu se zabývám zpracováním mozkových vln, přesněji technologií BCI (Brain Computer Interface).

Stručně uvedu, čemu se věnuji po programátorské stránce a jak dalece do dané problematiky vidím:

  • technologie Adobe Flash – myslím si, že v této oblasti mám (spíše měl) nejvíce znalostí a zkušeností (i když už nějaký ten rok nedělám)
  • (X)HTML (s využitím CSS), XML – základní značkovací jazyky
  • JavaScript, PHP a MySQL – ve webových jazycích je stále, co se učit
  • základy Assembleru a Pascalu, jazyk C – strukturované programování umím v rámci školních předmětů
  • C++, Java, AS3 – objektově orientované programování taky základy na univerzitě, ale především to bylo samostudium, protože se mi OOP model líbí
  • … nově se učím  HTML5 a Jquery
 Posted by on 12.10.2012