Ascii Art

 

Jsem prý kreativní člověk, proto jsem se rozhodl představit i část mé diplomové práce. Paralelně se zabývám informačními technologiemi a výtvarným uměním. Z tohoto důvodu jsem se pokusil tyto dva zdánlivě neslučitelné obory propojit. Zvolena byla tvorba aplikace pro automatické vykreslování Ascii symbolů. Jejich výslednou formu můžeme považovat za specifické počítačové umění.

Cílem této diplomové práce byl návrh a vytvoření programu, který řeší převod libovolného bitmapového obrázku na Ascii znaky tak, aby se výsledek co nejblíže podobal originálu. Tento software se mi podařilo realizovat a také obhájit u státních závěrečných zkoušek.

Dovoluji si uvést pár malých ukázek toho, jak mnou navržený algoritmus “zvládl“ mé vlastní práce zpracovat.

Diplomova_prace_asciiart_zak_roman.pdf

 Posted by on 12.10.2012